Vítejte v obci Gruna

Obec Gruna vznikla německou kolonizací po polovině 13. století. První písemná zpráva je z roku 1365, kdy Gruna tvořila součást třebovského panství. Žipotín se roku 1365 připomíná jako Sybothin u panství cimburského a roku 1398 u panství třebovského. Roku 1408 dostaly obě vsi od pánů z Kunštátu právo odúmrti. Karlín vznikl rozparcelováním Svojanovského dvora na 23 osadníků.

Více o obci

Nejnovější fotoalbum
Vítání občánků Vítání občánků 13. 11. 2022